Privacyverklaring


Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving .


Wij garanderen dat:

  • Uw bestelgegevens uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturering) worden geregistreerd.
  • De gegevens op geen enkele wijze ooit aan derden ter beschikking zullen worden gesteld.
  • Het door u verschafte email-adres wij enkel zullen gebruiken om u eventuele belangrijke mededelingen op te doen, of om u de nieuwsbrief op te sturen indien u zich hiervoor heeft aangemeld, wij zullen het e-mail adres nooit aan derden doorgeven!
  • U eenmalig een bevestiging van uw bestelling  krijgt en dat per e-mail het verloop van uw bestelling is te volgen.
  • Op uw verzoek de persoonsgegevens kunnen worden ingezien en desgewenst uit de administratie worden verwijderd